Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

FOTA S.A. - Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie R...

FOTA S.A. - Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (18/2014)
Share
d3gm32x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym ze skargi Emitenta na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu prowadzącego postępowanie egzekucyjne w sprawie KM 2582/13 wszczętej na wniosek wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) postanowił uchylić w całości postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha (Komornik) z dnia 10 stycznia 2014 r. w przedmiocie odrzucenia skargi Emitenta na oszacowanie ruchomości oraz w trybie wynikającym z art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nakazał Komornikowi rozpoznanie skargi Emitenta z dnia 7 stycznia 2014 r. w wyżej wymienionym przedmiocie. Jednocześnie Sąd umorzył postępowanie co do wniosku Emitenta w przedmiocie zawieszenia postępowania, ewentualnie
wstrzymania wyznaczonej na dzień 23 stycznia 2014 r. licytacji, z uwagi na fakt, iż postępowanie w sprawie zostało zawieszone postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. akt VII Co 147/14) a wyznaczona licytacja się nie odbyła, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-04-14 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x