Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

FOTA S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (53/2013)

FOTA S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (53/2013)
Share
dn66v4g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 24 października 2013r., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., zgody na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 24 października 2013 r. udzielono prokury łącznej Pani Magdalenie Małgorzacie Madejskiej. Pani Magdalena Małgorzata Madejska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 2001 r. uzyskała tytuł magistra. Ponadto w 2003r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Bankowej. Pani Magdalena Małgorzata Madejska jest związana z grupą Fota od 2004 r., w którym zaczęła pracę jako Specjalista, a następnie Kierownik Działu Marketingu w firmie Fota Ltd. Od listopada 2009 r. pracuje w Fota S.A. pełniąc obowiązki związane z zarządzaniem działem marketingu i umacnianiem pozycji rynkowej Fota S.A. jak również w zakresie strategicznych relacji z
dostawcami i klientami oraz wsparcia Zarządu w projektach o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Od dnia 01 października 2013r. pełni funkcję Dyrektora ds. Komunikacji i PR. Pani Magdalena Małgorzata Madejska zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Jakub Fota Wiceprezes Zarządu
2013-10-25 Michael Kowalik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g