WP

Fundusz szkoleniowy sposobem na koszty

Firmy dostały nowy patent na podatkowe odliczenia. Wystarczy, że utworzą fundusz na kształcenie pracowników i przekażą na niego pieniądze.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Fundusz szkoleniowy sposobem na koszty
(Jupiterimages)
WP

Mogą te środki od razu zaliczyć do kosztów, a szkolenie zorganizować dopiero w następnym roku. Jeśli w ogóle nie uda się go zrobić, wykazują przychód. Tak więc przesuwają zapłatę podatku o rok.

Taki jest skutek zmian wprowadzonych 22 sierpnia w pakiecie antykryzysowym. Wynika z nich, że wpłaty na fundusz szkoleniowy obciążają koszty działalności pracodawców. Można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, i to od razu podczas wpłaty.

*Po roku przychód *

WP

Co się stanie, jeśli pracodawca nie wyda środków funduszu na szkolenia? Musi wykazać przychód. Ale nie od razu. Przychodem podatkowym są bowiem środki funduszu niewykorzystane w roku, w którym zostały do niego wpłacone, lub w roku następnym.

_ Wynika z tego, że pracodawca, który wpłaci np. w październiku pieniądze na fundusz, zaliczy je od razu do kosztów i dzięki temu zapłaci za 2009 r. mniejszy podatek _ - mówi Rafał Iniewski, radca prawny, przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
_ Jeśli nie wykorzysta ich na kształcenie pracowników, przychód wykaże dopiero na koniec 2010 r. i wtedy odprowadzi od niego podatek. Jest to niewątpliwie ciekawy mechanizm optymalizacji podatkowej dla pracodawców. _

Prosta procedura

Czy założenie funduszu szkoleniowego wymaga dużo zachodu? Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że zasady jego tworzenia i funkcjonowania reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu.

WP

Jest on przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jego dochodami są wpłaty pracodawców (zgodnie z układem zbiorowym lub regulaminem funduszu szkoleniowego) nie niższe niż 0,25 proc. funduszu płac oraz inne wpływy. Wydatkowanie środków funduszu następuje na podstawie postanowienia pracodawcy w uzgodnieniu z osobą kierowaną na szkolenie.

_ Z przepisów nie wynika natomiast wyraźnie, że firma musi utworzyć odrębny rachunek bankowy dla funduszu _ - wskazuje Elżbieta Puławska, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Janowski, Kulczycki, Puławska.
_ Jest tam jednak użyte pojęcie wpłaty. To może sugerować, że przedsiębiorca powinien jednak gdzieś te pieniądze na szkolenia przekazać, np. na subkonto. _

_ Na pewno przekazanie środków na fundusz musi mieć jakieś odzwierciedlenie w pełnej księgowości _ - tłumaczy Iniewski.
_ Pieniądze powinny zostać przeksięgowane na konto księgowe funduszu. A w książce przychodów i rozchodów do zarachowania kosztu powinno wystarczyć oświadczenie właściciela o przekazaniu środków na fundusz. _

*Fiskus może sprawdzić *

WP

Czy urząd skarbowy nie zakwestionuje takiej operacji?
_ Fiskus może sprawdzić, czy założenie funduszu szkoleniowego nie było czynnością pozorną, mającą na celu wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych _- ostrzega Puławska. _ Wprawdzie jeśli przedsiębiorca nie wykorzysta wpłat na kształcenie pracowników, musi wykazać przychód równy wcześniejszemu kosztowi, ale zawsze powinien pamiętać o odpowiedzialności karnej skarbowej za nieprawidłowości w danym okresie rozliczeniowym. Przekazując pieniądze na fundusz, powinien mieć więc jakąś koncepcję ich rozdysponowania. Najlepiej, by plan szkoleń określał w miarę szczegółowo regulamin funduszu. _

Opinia
Marek Kozaczuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii Dewey & LeBoeuf

Aby wykazać koszty uzyskania przychodów, pracodawca nie musi przelewać pieniędzy na odrębny rachunek bankowy.

Wystarczy, że podejmie decyzję o przekazaniu ich na fundusz szkoleniowy i udokumentuje to dowodem wewnętrznym. Zalicza środki pieniężne do kosztów, a przychód wykazuje dopiero wtedy, kiedy wie, że nie wyda ich na cele szkoleniowe w tym lub następnym roku. Tak wynika z przepisów.

WP

Ale czy sam dowód wewnętrzny i regulamin funduszu wystarczy w razie kontroli urzędu? Nie ma takiej pewności, dlatego warto, aby pracodawcy zadbali o udokumentowanie tego, że faktycznie chcieli dokształcać pracowników. Radzę też, aby na środki funduszu tworzyli przynajmniej wydzielone subkonta na posiadanych już rachunkach bankowych.

Przemysław Wojtasik
Rzeczpospolita

Polub WP Finanse
WP
WP