Trwa ładowanie...

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Banki oferują 600 milionów złotych. Jak je zdobyć?

Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą hipoteki mogą liczyć na pomoc ze strony banków. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dysponuje kwotą 600 milionów złotych. Jakie warunki należy spełnić?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Banki oferują 600 milionów złotych. Jak je zdobyć?
d3cgyo9
d3cgyo9

Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą hipoteki, mogą liczyć na pomoc ze strony banków. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) dysponuje kwotą 600 milionów złotych. Do tej pory po zastrzyk gotówki sięgnęło zaledwie 380 zadłużonych, korzystając z 8,5 miliona złotych - wynika z raportu NBP. Inicjatywa działa od niedawna, warto więc poznać jej zasady. Kredytobiorcy muszą spełnić kilka formalnych warunków, aby pozyskać pieniądze na przejściowe problemy.

Fundusz działa od lutego 2016 roku. Głównym założeniem programu jest pomoc osobom, które spotkała trudna sytuacja finansowa, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Całkowita pula środków zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 600 mln zł. Zgłoszenia można składać do końca 2018 roku w placówkach banków. Dofinansowanie przyznaje ta instytucja, która udzielała kredytu, na podstawie zawartej wcześniej umowy.

Aby ubiegać się o pomoc, w pierwszej kolejności należy wypełnić specjalny formularz, którego wzór ustalił minister finansów. Można go pobrać ze strony internetowej banku lub otrzymać na miejscu w oddziale. Na dokumencie powinny znaleźć się podpisy każdego kredytobiorcy, bez względu na to, czy są to małżonkowie, partnerzy, czy rodzice. Instytucja ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. **

Zasady wypłacania pieniędzy

Jeśli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone, kredytobiorca podpisuje umowę dotyczącą wypłaty środków z funduszu. W jej następstwie, bank BGK wypłaca zadłużonemu pieniądze przez okres nie dłuższy niż kolejne 18 miesięcy. Czas udzielania wsparcia może się też skrócić, jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki (np. warunkiem korzystania z dofinansowania była utrata pracy, a beneficjent w międzyczasie znalazł zatrudnienie).

d3cgyo9

Kwota udzielonego dofinansowania może sięgać maksymalnie 27 tys. zł. Co to oznacza w praktyce? Bank BGK wypłaca równe transze, których wysokość jest ustalana indywidualnie w zależności od miesięcznej raty kredytobiorcy. Nie mogą być jednak wyższe niż 1,5 tys. zł miesięcznie.

Osoba zadłużona nie ma jednak bezpośredniej styczności z otrzymywanymi pieniędzmi. Trafiają one na konto banku udzielającego kredyt. Zwrot pożyczki następuje po upływie dwóch latach od zakończenia wypłacania wsparcia. Konsument oddaje ją w równych i nieoprocentowanych ratach miesięcznych przez osiem kolejnych lat. Harmonogram spłaty musi zostać przekazany listownie przez bank, nie później niż 30 dni przed terminem pierwszej wpłaty. **

Jakie warunki formalne należy spełnić?

Po pomoc z funduszu mają prawo zgłaszać się osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu hipotecznego, obciążających w znacznym stopniu budżet domowy. Wsparcie jest przyznawane, jeśli kredytobiorca spełnia jeden lub więcej z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiada status bezrobotnego (nie dotyczy osób, które same zwolniły się z pracy lub otrzymały zwolnienie dyscyplinarne) ;
  • ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu hipotecznego w wysokości, która przekracza 60 proc. miesięcznych dochodów w gospodarstwie domowym (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach);
  • po spłacie raty kredytu dysponuje na życie kwotą nie większą niż 634 zł miesięcznie (w przypadku osób samotnych) lub 514 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym; Co do zasady, środków na spłatę zadłużenia nie otrzyma osoba, która w dniu złożenia wniosku jest najemcą lub dysponuje prawami do innego mieszkania czy domu jednorodzinnego (np. posiada spółdzielcze prawo do lokalu). Dofinansowanie nie dotyczy także sytuacji, gdy: drugi kredytobiorca uzyskał już wsparcie na tę samą hipotekę albo umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana. Pomoc z FWK nie łączy się także z ubezpieczeniem spłaty kredytu, gwarantującym wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje na podstawie "Ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy" (z dnia 9 października 2015 roku). O pomoc mogą się ubiegać osoby zadłużone zarówno w złotych, jak i zagranicznych walutach.

d3cgyo9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cgyo9