Trwa ładowanie...
d3v3rfn
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d3v3rfn
SYMB FUNDUSZ 22-09 19-09 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 17,53 17,56 -0,17
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 13,59 13,60 -0,07
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,25 13,25 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,56 7,56 0,00
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,42 11,41 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 10,05 10,09 -0,40
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 7,47 7,51 -0,53
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 6,40 6,42 -0,31
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,73 8,74 -0,11
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,68 10,68 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 7,93 7,93 0,00
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,66 10,65 0,09
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 8,39 8,43 -0,47
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,20 6,08 1,97
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,03 5,70 5,79
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 4,32 4,18 3,35
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 6,91 7,15 -3,36
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,79 6,84 -0,73
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,10 7,10 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,70 125,99 -0,23
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,02 128,39 -0,29
ALAK Allianz Akcji FIO 159,80 160,52 -0,45
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,17 113,18 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 84,63 86,92 -2,63
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 117,28 117,55 -0,23
ALBU Allianz Budownictwo 2012 78,69 79,89 -1,50
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 87,89 87,83 0,07
ALPL Allianz Akcji Plus 86,26 86,63 -0,43
ALBR Allianz BRIC EUR 58,72 56,24 4,41
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 61,08 59,78 2,17
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 87,94 87,73 0,24
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 77,00 76,40 0,79
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 84,45 81,05 4,19
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 95,65 95,97 -0,33
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 91,72 89,11 2,93
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 97,17 96,51 0,68
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,78 27,14 -1,33
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,01 35,54 -1,49
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 23,50 23,68 -0,76
CARP BPH FIO Obligacji 2 2125,64 2128,85 -0,15
CARS BPH FIO Akcji 275,70 275,87 -0,06
CADP BPH FIO Obligacji 1 190,83 191,00 -0,09
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,80 1,80 0,00
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 44,98 45,41 -0,95
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 59,40 59,50 -0,17
CASK BPH FIO Skarbowy 26,89 26,88 0,04
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,97 2,00 -1,50
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 12,51 12,52 -0,08
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,95 9,00 -0,56
CUOB CU FIO Obligacji 145,21 145,43 -0,15
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 136,34 136,51 -0,12
CUPA CU FIO Polskich Akcji 325,56 327,15 -0,49
INGA ING FIO Akcji typu A i B 237,65 239,09 -0,60
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 223,86 224,96 -0,49
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 194,58 194,94 -0,18
INZE ING FIO Rosja (EUR) 16,63 15,97 4,13
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 22,94 22,61 1,46
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 190,33 191,01 -0,36
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 201,85 201,81 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 253,32 254,45 -0,44
ING2 ING SFIO Obligacji 2 169,83 170,15 -0,19
INGC ING FIO SMS 169,41 171,42 -1,17
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,56 96,15 -0,61
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 95,83 96,28 -0,47
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,83 109,01 -0,17
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 102,51 102,88 -0,36
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,21 108,18 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,28 87,09 -0,93
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 62,39 63,75 -2,13
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 63,67 64,95 -1,97
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 54,94 55,29 -0,63
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 99,49 100,42 -0,93
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 97,54 97,72 -0,18
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,57 100,05 -0,48
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,43 70,58 -0,21
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 159,46 159,52 -0,04
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,06 149,13 -0,05
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,58 132,51 0,05
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 162,86 163,05 -0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,84 75,95 -0,14
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,03 107,10 -0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,82 110,78 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 60,16 60,73 -0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,65 55,09 -0,80
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,25 168,18 0,04
WABE KBC BETA SFIO 185,89 185,67 0,12
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,57 63,53 0,06
PIO6 PIONEER P FIO 146,55 146,50 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 278,70 279,56 -0,31
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,82 39,92 -0,25
EFZA PIONEER StabW FIO 201,70 202,44 -0,37
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 149,70 150,41 -0,47
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,15 8,17 -0,24
PIO3 PIONEER AP FIO 34,13 34,43 -0,87
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 6,24 6,31 -1,11
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,44 11,55 -0,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 28,76 28,97 -0,72
PIAE PIONEER Akcji Europ. 26,31 27,17 -3,17
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 27,43 28,64 -4,22
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 30,50 32,01 -4,72
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 20,61 21,89 -5,85
PIO5 PIONEER AA FIO 44,48 48,02 -7,37
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,30 11,30 0,00
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,47 10,51 -0,38
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,09 10,15 -0,59
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,69 9,76 -0,72
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,72 9,72 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,87 10,77 0,93
PIRJ PIONEER Rynku Japońskiego 9,34 9,24 1,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,75 10,56 1,80
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,20 9,05 1,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,08 7,20 -1,67
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,18 8,00 2,25
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,94 6,34 9,46
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,89 9,86 0,30
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,46 8,30 1,93
PITP PIONEER SFIO TP 19,13 19,17 -0,21
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 119,96 120,25 -0,24
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 119,37 119,95 -0,48
PKCA PKO/CS Akcji 343,06 344,84 -0,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,47 100,56 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,13 108,18 -0,05
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,83 107,04 -0,20
SKOA SKOK FIO Akcji 69,31 69,43 -0,17
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 123,40 123,34 0,05
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,21 118,18 0,03
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 117,66 117,61 0,04
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 83,57 82,54 1,25
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,12 109,27 -0,14
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 225,81 227,99 -0,96
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 304,11 305,91 -0,59
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 192,08 192,38 -0,16
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 154,38 154,59 -0,14
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 119,24 119,36 -0,10
NOAA Noble Fund Akcji 93,09 93,06 0,03
NOMA Noble Fund Mieszany 97,51 97,50 0,01
NOSA Noble Fund Skarbowy 105,01 105,13 -0,11
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 65,28 65,55 -0,41
NLUX Noble Fund Luxury 88,44 92,06 -3,93
NOTI Noble Fund Timingowy 101,06 101,06 0,00
SKAK SKARBIEC Kasa 259,39 259,28 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 253,24 250,65 1,03
SKAA SKARBIEC Akcja 271,50 266,17 2,00
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu 127,51 127,08 0,34
INFA ING FIZ AKCJI 174,09 173,70 0,22
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 129,43 129,58 -0,12
SYMBOL FUNDUSZ 23-09 22-09 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 206,56 208,99 -1,16
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 219,68 219,41 0,12
SEB3 SEB3 Akcji FIO 212,67 216,92 -1,96
DWZR DWS FIO Zrównoważony 302,43 306,57 -1,35
DWDP DWS FIO dpw 232,27 232,28 0,00
DWAK DWS FIO Akcji 344,51 351,71 -2,05
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134257,51 134213,70 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 211,31 211,54 -0,11
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 216,66 219,03 -1,08
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 142,51 145,41 -1,99
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 79,08 80,52 -1,79
RBED 130/30European Equities D EUR 77,58 78,43 -1,08
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 33,21 34,42 -3,52
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 32,98 34,71 -4,98
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 76,63 78,24 -2,06
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 81,58 82,74 -1,40
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 106,09 108,01 -1,78
RBOP European Opportunities D EUR 68,84 68,98 -0,20
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 45,26 46,96 -3,62
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 65,85 65,45 0,61
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,26 102,66 0,58
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 105,20 108,85 -3,35
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 75,83 78,72 -3,67
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 78,82 81,01 -2,70
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 68,02 67,87 0,22
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 96,00 95,81 0,20
RBPE Robeco Property Equities D EUR 77,41 81,35 -4,84
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 90,05 94,15 -4,35
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 140,5 140,72 -0,16
GTAK IDEA Akcji FIO 159,10 160,84 -1,08
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-09 18-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 285,68 289,35 -1,27
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1603,47 1583,93 1,23
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 419,51 414,41 1,23
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 646,08 654,50 -1,29
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1270,07 1244,88 2,02
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 598,23 586,36 2,02
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 606,68 614,46 -1,27
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 394,92 399,98 -1,27
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 820,20 813,43 0,83
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 522,44 518,13 0,83
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 557,57 552,18 0,98
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 496,53 491,72 0,98
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 755,18 761,13 -0,78
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 621,09 625,98 -0,78
KB28 EUROPE C1 (EUR) 190,48 190,93 -0,24
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,41 111,67 -0,23
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 708,54 707,54 0,14
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 469,70 469,04 0,14
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 570,36 560,08 1,84
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 784,93 770,79 1,83

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d3v3rfn

Podziel się opinią

Share
d3v3rfn
d3v3rfn