Trwa ładowanie...
d292eua

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d292eua

25.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 24-02 23-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,02 18,12 -0,55
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,63 14,66 -0,20
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,19 16,22 -0,18
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,95 7,97 -0,25
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,21 13,21 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,45 11,42 0,26
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,95 7,97 -0,25
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,62 6,65 -0,45
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,40 9,42 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,56 12,58 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,49 8,52 -0,35
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,22 12,22 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,44 10,45 -0,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,11 8,20 -1,10
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,29 8,32 -0,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,96 4,96 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 8,78 8,74 0,46
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,84 10,86 -0,18
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A 7,88 7,88 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,91 7,91 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 135,24 135,22 0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 130,28 130,01 0,21
ALAK Allianz Akcji FIO 176,28 177,13 -0,48
ALPI Allianz Pieniężny FIO 125,66 125,63 0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,09 107,77 0,30
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,25 115,32 -0,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 82,91 82,91 0,00
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 118,69 118,65 0,03
ALPL Allianz Akcji Plus 107,01 107,36 -0,33
ALBR Allianz BRIC EUR 64,29 64,89 -0,92
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,81 74,79 -1,31
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 111,45 113,96 -2,20
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 100,21 101,46 -1,23
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,93 28,08 -0,53
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,59 38,90 -0,80
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,98 27,06 -0,30
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,92 131,95 -0,02
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,58 112,78 -0,18
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2816,05 2817,28 -0,04
CARS BPH Akcji Sub 313,67 315,28 -0,51
CADP BPH Obligacji 1 Sub 241,99 242,07 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,18 2,19 -0,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,13 49,28 -0,30
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 73,30 73,36 -0,08
CASK BPH Skarbowy Sub 30,45 30,44 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,14 2,14 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,96 15,99 -0,19
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,79 11,81 -0,17
CASP BPH SFIO Total Profit 1231,17 1236,79 -0,45
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 164,37 163,52 0,52
CUOB FIO AI Obligacji 174,05 174,16 -0,06
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,37 159,48 -0,07
CUPA FIO AI Polskich Akcji 413,32 415,68 -0,57
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 326,39 327,56 -0,36
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 336,03 337,20 -0,35
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 354,17 355,32 -0,32
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,81 246,80 0,00
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,75 248,74 0,00
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,77 252,76 0,00
DWAK DWS FIO Akcji kat A 384,73 386,64 -0,49
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 399,63 401,53 -0,47
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 420,10 421,99 -0,45
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 181,19 181,94 -0,41
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 202,24 202,22 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 203,23 203,20 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 205,11 205,09 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,14 22,18 -0,18
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,31 23,35 -0,17
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,76 23,80 -0,17
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 214,03 214,32 -0,14
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 224,59 224,87 -0,12
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 239,28 239,56 -0,12
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,58 51,94 -0,69
DWP1 DWS BRIC akt A 78,00 78,39 -0,50
BRI2 DWS BRIC akt I 78,92 79,31 -0,49
BRI3 DWS BRIC akt P 79,40 79,78 -0,48
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 73,53 73,72 -0,26
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 69,60 69,86 -0,37
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,67 71,89 -0,31
DWP6 DWS Gotówkowy 114,39 114,38 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 185,66 185,91 -0,13
GOL2 DWS Gold kat I 187,46 187,70 -0,13
GOL3 DWS Gold kat P 188,72 188,96 -0,13
DWP8 DWS Agrobiznes 184,71 185,41 -0,38
DWP9 DWS Rosja 171,53 171,37 0,09
DW01 DWS Turcja 181,58 190,82 -4,84
DW02 DWS Indie i Chiny 173,09 176,16 -1,74
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 143,26 144,53 -0,88
DW04 DWS Ameryka Łacińska 175,86 174,05 1,04
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 275,14 276,71 -0,57
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 259,12 259,96 -0,32
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 218,56 218,59 -0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 77,30 76,54 0,99
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,37 19,34 0,13
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,44 84,08 -1,95
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,49 29,13 -2,20
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,94 219,41 -0,21
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 224,21 224,21 0,00
INA2 ING SFIO Akcji 2 308,02 309,56 -0,50
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,14 196,28 -0,07
INGC ING Subf. SMS 175,62 176,14 -0,30
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 92,48 93,03 -0,59
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 65,04 65,62 -0,88
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,40 68,40 -1,46
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,00 70,01 -1,44
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 138,14 139,60 -1,05
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 118,27 119,78 -1,26
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 105,74 105,76 -0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 119,24 119,56 -0,27
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 118,11 118,09 0,02
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 112,43 113,13 -0,62
ING6 ING Subf Sektora Energii 123,47 123,84 -0,30
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 104,01 103,77 0,23
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 110,34 110,64 -0,27
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,73 101,30 0,42
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,48 103,23 0,24
IN11 ING Subf Japonia 113,37 114,61 -1,08
IN12 ING Subf Nowej Azji 109,53 110,27 -0,67
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 108,91 109,29 -0,35
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 110,6 110,25 0,32
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 119,56 119,59 -0,03
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 118,86 118,97 -0,09
IN18 ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 110,56 111,01 -0,41
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,07 109,43 -0,33
IN21 ING Globalnych Możliwości 108,08 107,61 0,44
WABE KBC BETA SFIO 216,46 217,48 -0,47
WAGA KBC GAMMA SFIO 193,41 193,36 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,27 84,70 -0,51
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 123,14 123,12 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 126,47 126,45 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,53 68,54 -0,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,84 64,94 -0,15
KBCA KBC Akcyjny 83,77 84,04 -0,32
KBAK KBC Aktywny 184,41 184,57 -0,09
WPDF KBC Papierów Dłużnych 170,78 170,75 0,02
KBPI KBC Pieniężny 150,92 150,88 0,03
W3FF KBC Stabilny 194,48 194,49 -0,01
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,43 71,67 -0,33
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 160,98 160,96 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,01 13,02 -0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,41 45,44 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 104,24 104,27 -0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 104,58 104,58 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,18 212,02 -0,40
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,73 154,77 -0,67
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,31 10,36 -0,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,64 33,92 -0,83
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,20 10,29 -0,87
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,46 11,52 -0,52
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,63 37,31 0,86
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,43 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,81 33,75 0,18
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,66 44,57 0,20
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,98 50,85 0,26
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,12 32,11 0,03
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 58,60 58,69 -0,15
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,07 10,09 -0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,04 12,07 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,91 10,95 -0,37
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,42 10,44 -0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,23 13,31 -0,60
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,57 12,61 -0,32
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,00 9,07 -0,77
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,39 7,43 -0,54
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,61 8,70 -1,03
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,93 7,97 -0,50
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,85 13,85 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,67 9,63 0,42
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,36 10,35 0,10
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,15 13,22 -0,53
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,21 13,24 -0,23
PITP PIONEER SFIO TP 22,86 22,91 -0,22
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,08 124,16 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 117,40 117,64 -0,20
PKCA PKO Akcji 310,03 311,04 -0,32
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 108,90 109,17 -0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,42 118,70 -0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,17 116,69 -0,45
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 97,42 95,94 1,54
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,66 33,23 1,29
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,41 24,24 0,70
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 96,86 94,85 2,12
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 33,47 32,95 1,58
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 24,27 24,28 -0,04
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 98,41 96,38 2,11
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 34,00 33,48 1,55
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 24,65 24,67 -0,08
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 97,22 95,20 2,12
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 33,59 33,07 1,57
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 24,36 24,37 -0,04
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 107,01 106,58 0,40
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,98 36,92 0,16
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,81 26,93 -0,45
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,61 104,63 -0,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 129,70 129,68 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 96,55 96,93 -0,39
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 127,45 127,50 -0,04
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 102,66 102,63 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,69 141,75 -0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,95 126,19 -0,19
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,38 111,38 0,00
SKAA SKARBIEC Akcja 291,12 292,27 -0,39
SKAK SKARBIEC Kasa 288,07 288,04 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 270,26 271,46 -0,44
FOAK FORTIS FIO AKCJI 146,58 146,94 -0,24
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,69 131,75 -0,05
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 247,38 245,38 0,82
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 353,18 353,81 -0,18
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 210,50 211,64 -0,54
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 167,81 168,37 -0,33
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,09 132,30 -0,16
NOAA Noble Fund Akcji 120,40 121,29 -0,73
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,65 73,80 -0,20
NOGR Noble Fund Global Return 130,26 130,87 -0,47
NOMA Noble Fund Mieszany 121,27 121,65 -0,31
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,61 117,65 -0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,56 116,91 -0,30
NOTI Noble Fund Timingowy 132,71 132,83 -0,09
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 116,55 116,52 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 118,22 118,31 -0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 143,43 143,93 -0,35
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 135,30 139,22 -2,82
QURO QUERCUS Rosja 114,57 113,40 1,03
QULE QUERCUS lev 125,35 125,54 -0,15
QUSH QUERCUS short 88,64 88,57 0,08
SYMBOL FUNDUSZ: 25-02 24-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 242,06 240,64 0,59
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 196,24 196,39 -0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 212,35 211,64 0,34
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138650,05 138636,90 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 257,34 257,23 0,04
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 267,36 266,38 0,37
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,42 183,25 0,64
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 209,96 209,76 0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 223,39 222,93 0,21
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-02 22-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 292,66 293,15 -0,17
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1837,48 1849,37 -0,64
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 399,36 402,87 -0,87
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 740,49 741,46 -0,13
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1603,86 1604,23 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 606,23 606,37 -0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 666,62 667,00 -0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,98 373,19 -0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 874,17 877,22 -0,35
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,20 473,85 -0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 646,11 651,84 -0,88
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 546,03 550,87 -0,88
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 804,87 806,78 -0,24
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 623,40 624,87 -0,24
KB28 EUROPE KAP (EUR) 205,62 205,55 0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,61 104,58 0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 856,34 857,25 -0,11
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 490,97 491,49 -0,11
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 792,80 798,35 -0,70
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 475,33 478,65 -0,69

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d292eua

Podziel się opinią

Share
d292eua
d292eua