Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

FUTURIS - Stan spłaty pożyczki udzielonej spółce portfelowej (53/2014) - EBI

FUTURIS - Stan spłaty pożyczki udzielonej spółce portfelowej (53/2014)
Share
d21u9re
NEW CONNECT
Raport EBI nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Stan spłaty pożyczki udzielonej spółce portfelowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że w dniu 8 października 2014 roku AFORTI HOLDING S.A. z siedzibą Warszawie dokonała częściowej spłaty pożyczki udzielonej 27 czerwca 2014 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz 52/2014 z dnia 30 września 2014 roku. Kwota spłacona wynosi 300.000,00 zł. Do spłaty pozostało 300.000,00 zł wraz z odsetkami. FUTURIS S.A. wraz ze spółką zależną FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadają łącznie 1.760.000 akcji AFORTI HOLDING S.A., które stanowią 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re