Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

G-ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta. (34/2014)

G-ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta. (34/2014)
Share
d34aew2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dzisiejszym otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Wiceprezesa organu zarządzającego Emitenta Pana Tomasza Bujaka, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta zawiadomienie następującej treści: Niniejszym informuję, iż dnia 20.11.2014 nabyłem 3403 akcje zwykłe na okaziciela G-Energy S.A. po średniej cenie 1,47 zł za jedną akcję. Łącznie posiadam 6 156 akcji zwykłych na okaziciela G-Energy S.A. Akcje zostały nabyte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1
(ulica) (numer)
22 247 84 53 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
(e-mail) (www)
774 31 93 164 142684184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Tomasz Gutowski Prezes Zarządu Tomasz Gutowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2