Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

GALVO - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (8/2015) - EBI

GALVO - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W lutym 2015 roku ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych spadły. W opinii Zarządu dalszy spadek cen srebra w dłuższym okresie może mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych miesiącach. Wahania cen srebra w ostatnich miesiącach są znacząco mniejsze niż w latach ubiegłych, co pozwala na lepsze planowanie rentowności przyjmowanych zleceń. Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2015 roku osiągnęły poziom 961,2 tys. zł, podczas gdy w lutym 2014 r. wyniosły 637,6 tys. zł, co oznacza wzrost rdr o 50,8%. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do lutego 2015 r. wyniosły 1.737,2 tys. zł, wobec 1.173,4 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 48,1%.
Znaczący wzrost przychodów wynika z ponownego uruchomienia linii nr 1 po przeprowadzonej modernizacji, co zwiększyło dotychczasowe moce produkcyjne oraz ze wzrostu zleceń od dotychczasowych kontrahentów. W lutym Spółka realizowała głównie zlecenia dla klientów z branży energetycznej i automotive, koncentrując się na realizacji zleceń wysokomarżowych, w miejsce zleceń tzw. masowych. Linia technologiczna do srebrzenia i niklowania detali o nietypowych dużych rozmiarach w niepowtarzalnych seriach była wykorzystana w pełnym zakresie. Zarządu Spółki obserwuje sukcesywną poprawę koniunktury, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki w bieżącym roku. Zarząd prowadzi intensywną penetrację rynku motoryzacyjnego w poszukiwaniu kolejnych zleceniodawców. Widać zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami Emitenta. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji
opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2015 roku: Raport bieżący nr 3/2015 z 11 lutego 2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. Raport bieżący nr 4/2015 z 13 lutego 2015 r. - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. Raport kwartalny nr 5/2015 z 16 lutego 2015 r. - Raport kwartalny Galvo S.A. za IV kwartał 2014 r. Raport bieżący nr 6/2015 z 23 lutego 2015 r. - Umowa kredytowa. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2015 roku. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W lutym prowadzono w dalszym ciągu prace nad optymalizacją procesu od strony informatycznej dla nowej linii technologicznej
wykorzystywanej w dwóch procesach cynkowania oraz stopowy cynk-nikiel. Spółka ma zamiar kupić system informatyczny do sterowania nową linią. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Szczepaniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi