Trwa ładowanie...
d11ov7u

GALVO - Umowa pożyczki ze spółką zależną. (7/2015) - EBI

GALVO - Umowa pożyczki ze spółką zależną. (7/2015)

Share
d11ov7u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa pożyczki ze spółką zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Galvo S.A. informuje, że w dniu 6 marca 2015 r. Galvo S.A. (pożyczkodawca) zawarło umowę pożyczki o wartości 1.600.000 zł z Galvo Machining Sp. z o.o. (dawniej Altia Radom Sp. z o.o. ? pożyczkobiorca). Umowa została zawarta na okres 2 lat, z zastrzeżeniem, że pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami na wezwanie pożyczkodawcy w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi WBOR + 2%. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Środki z pożyczki Galvo Machining Sp. z o.o. przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności. Łączna wartość pożyczek udzielonych przez Galvo S.A. do spółki Galvo Machining Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.000.000 zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest zawarta w dniu 6 marca 2015 r. umowa przewłaszczenia na zabezpieczeniu, w wyniku, której Galvo Machining Sp. z o.o. (dłużnik) przenosi na Galvo S.A. (wierzyciela) prawo własności wszystkich
rzeczy ruchomych, w tym: maszyny, urządzenia, sprzęt biurowy (przedmiot przewłaszczenia) o łącznej wartości początkowej w wysokości 7.315 tys. zł. Dotychczasowa wartość umorzenia ww. rzeczy ruchomych wynosi 5.104 tys. zł. Dłużnik zatrzymuje przedmiot przewłaszczenia w swoim posiadaniu w charakterze biorącego w użyczenie posiadacza zależnego. Wierzyciel będzie uprawniony do złożenia dłużnikowi pisemnego oświadczenia o ostatecznym i nieodwołalnym przejęciu przedmiotu przewłaszczenia na własność. Galvo S.A. posiada 100% udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o. (dawniej Altia Radom Sp. z o.o.). Galvo Machining Sp. z o.o. zajmuje się obróbką i produkcją detali dla przemysłu motoryzacyjnego, posiada park maszynowy składający się z 70 obrabiarek wielowrzecionowych oraz CNC (cyfrowo-numerycznych), w tym 2 linie pracujące dla Bosch. Główni odbiorcy Spółki to: Bosch, Schneider Electric, Valeo, Pierburg. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Szczepaniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u