Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

GANT - Informacja w sprawie spłaty zaległości z tytułu obligacji (76/2013)

GANT - Informacja w sprawie spłaty zaległości z tytułu obligacji (76/2013)
Share
d3cg0yd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Informacja w sprawie spłaty zaległości z tytułu obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 19.06.2013 r. Emitent nie dokonał wykupu obligacji serii AX oznaczonych kodem PLGANT000246. Ponadto w dniu 19.06.2013 r. nie nastąpiła zapłata odsetek za IV okres odsetkowy ww. obligacji. Emitent planuje dokonać zapłaty ww. zaległości w terminie do dnia 05.07.2013 r. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może ona mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd