Trwa ładowanie...
d306jve
espi

GANT - Korekta daty ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu obligacji (95/2013)

GANT - Korekta daty ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu obligacji (95/2013)

Share
d306jve

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta daty ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 26 lipca 2013 r. dokonał sprostowania oczywistej omyłki w Nocie Informacyjnej dla obligacji serii AL o łącznej wartości 10.000.000 PLN, zamieszczonej na stronie internetowej GPW www.gpwcatalyst.pl, w zakresie daty ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu obligacji serii AL notowanych na rynku Catalyst oznaczonych kodem GNT 0813, z terminem wykupu przypadającym na dzień 19.08.2013 r. Sprostowanie oczywistej omyłki polega na tym, iż w pkt V ww. noty dzień ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu obligacji przypadający na 6 dni roboczych przed dniem wykupu będzie miał miejsce w dniu 8 sierpnia 2013 r., a nie w dniu 9 sierpnia 2013r. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż ma to wpływ na realizację praw przez obligatariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve