Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

GANT - Nabycie obligacji w celu umorzenia (125/2012)

GANT - Nabycie obligacji w celu umorzenia (125/2012)

Share
d3x84ik
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 125 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Nabycie obligacji w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Spółka dokonała nabycia obligacji w celu umorzenia 339.000 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, oprocentowanych, zabezpieczonych, serii I transzy I o numerach od 1 do 210.000 i serii I transzy II o numerach 210.001 do 339.000 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu nr 2/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., za wynagrodzeniem 35.452.620,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia) złotych. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik