Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes

Gant proponuje modyfikację propozycji układowych

03.04. Warszawa (PAP) - Gant złożył w sądzie propozycje modyfikacji propozycji układowych. Zakładają one, w zależności od grupy wierzycieli, m.in. powołanie Wierzycielskiego...
Share
d1y1yes

03.04. Warszawa (PAP) - GantGant (Zobacz notowania spółki ») złożył w sądzie propozycje modyfikacji propozycji układowych. Zakładają one, w zależności od grupy wierzycieli, m.in. powołanie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, czy konwersję wierzytelności na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł - podała spółka w komunikacie.

"W ocenie zarządu przedstawiane propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100 proc. zaspokoić wierzytelności układowe, jak również pozwolą zachować, w miarę możliwości i w granicach zakreślonych propozycjami układowymi, dotychczasowe przedsiębiorstwo spółki" - czytamy w komunikacie.

GantGant proponuje utworzenie czterech grup wierzycieli.

d1y1yes

Propozycje układowe dla wszystkich grup wierzycieli zakładają umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości.

GantGant przedstawił także propozycje restrukturyzacji łącznej sumy wierzytelności dla poszczególnych grup wierzycieli.

W przypadku grupy I proponuje spłatę całości łącznej sumy wierzytelności. Spłata zobowiązań wobec grupy I zostanie dokonana jednorazowo, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Dla grupy II zakłada spłatę całości łącznej sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy II w zamian za całość wierzytelności.

d1y1yes

Grupie III proponuje umorzenie 15 proc. łącznej sumy wierzytelności. Pozostałe 85 proc. łącznej sumy wierzytelności podlega spłacie poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy III w zamian za pozostałą część wierzytelności.

W przypadku grupy IV nastąpiłaby spłata całości łącznej sumy wierzytelności poprzez konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

Do Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wniesione zostaną aktywa wchodzące w skład majątku grupy GantGant o wartości przekraczającej sumę wierzytelności w grupie II i III. (PAP)

jow/ asa/

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes