Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

GANT - Stan posiadania akcji przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (90/2012)

GANT - Stan posiadania akcji przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (90/2012)
Share
d1z9nq3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), że w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń 1.nabycia przez Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT spółka komandytowo akcyjna, podmiot zależny od funduszu IPOPEMA 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej Fundusz) zarządzany przez Towarzystwo, w transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym w dniu 2 sierpnia 2012 r., akcji spółki pod firmą GANT Development Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Legnicy, 2.obniżenia kapitału zakładowego Spółki, wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców (KRS) w dniu 6 sierpnia 2012 r., które to obniżenie nastąpiło w wyniku umorzenia 379.953 akcji własnych
Spółki nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach programu wykupu akcji własnych Spółki - wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona w KRS po obniżeniu kapitału wynosi 20.120.000 złote i dzieli się na 20.120.000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, zaś ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 22.520.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się o ponad 5% i przekroczył próg 15%. Przed ww. transakcją, Fundusz, pośrednio, poprzez podmioty zależne posiadał 3 323 814 akcji Spółki, co stanowiło 16,21% kapitału zakładowego Spółki i dawało 3 323 814 głosów, stanowiących 14,51% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie, Fundusz pośrednio, poprzez podmioty zależne posiada 3 823 814 akcji Spółki, co stanowi 19,01% kapitału zakładowego Spółki i daje 3 823 814 głosów, stanowiących 16,98% w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Wiceprezes Zarządu Andrzej Szornak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3