Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (124/2012)

GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (124/2012)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 124 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORZEŁ spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Kredytobiorca, zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), umowę kredytu na kwotę 34.861.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych), w celu wcześniejszego wykupu obligacji serii I (transza I i II w łącznej kwocie 33.900.000,00 zł) wyemitowanych przez GANT DEVELOPMENT S.A. i objętych przez Bank, wraz z należnymi odsetkami od transzy II w kwocie 961.800,00 zł. Kredyt został udzielony na okres 48 miesięcy a termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 28 listopada 2016 r. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty
kredytu są m.in: hipoteka umowna łączna do kwoty 59.265.100,00 zł ustanowiona na: a) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Racławicach Wielkich Gmina Kobierzyce, stanowiącej działkę ewidencyjną 3/12 o powierzchni 8,8988 ha, objętej księgą wieczystą WR1K/00297265/3, której właścicielem jest GANT PMR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RACŁAWICE s.k.a. z/s we Wrocławiu, b) Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przy ul. Bytkowskiej 70 w Katowicach obręb Śródmieście Załęże, objętej księgą wieczystą KW nr KA1K/00061192/9, gdzie użytkownikiem wieczystym gruntu i wierzycielem nieruchomości jest GANT ZN sp. z ograniczoną odpowiedzialnością SM DOM s.k.a. z siedzibą w Katowicach, c) Nieruchomościach znajdujących się w Piekarach Śląskich i w Bytomiu, stanowiących własność w całości bądź w udziale GANT ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORZEŁ s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: KA1Y/00003518/8, KA1Y/00007268/8,
KA1Y/00007460/4, KA1Y/00008866/7, KA1Y/00012628/8, KA1Y/00012809/1, KA1Y/00021902/9, KA1Y/00025782/9, KA1Y/00028570/1, KA1Y/00029091/6, KA1Y/00029158/4, KA1Y/00029256/1, KA1Y/00029308/1, KA1Y/00033117/6, KA1Y/00033920/8, KA1Y/00035278/6, KA1Y/00038880/0, KA1Y/00038885/5, KA1Y/00039912/1, KA1Y/00050765/8, KA1Y/00050778/2, GL1T/00045492/1, GL1T/00008033/5, GL1T/00031348/6, GL1T/00045494/5, GL1T/00055045/6, GL1T/00055046/3, GL1T/00055047/0, GL1T/00055050/4,GL1T/00055051/1, GL1T/00055055/9, GL1T/00055057/3, GL1T/00055060/7, GL1T/00055062/1, GL1T/00055166/0, GL1T/00055360/0, GL1T/00055390/9, GL1T/00055392/3, GL1T/00055393/0, GL1T/00056962/7, GL1T/00056963/4, GL1T/00057070/4, GL1T/00071604/1, GL1T/00071786/0, GL1T/00071787/7, GL1T/00072033/4, GL1T/00072034/1, GL1T/00072036/5, GL1T/00049573/1, GL1T/00052052/7, GL1T/00071603/4, GL1T/00073398/7, GL1T/00079333/6, GL1T/00084989/7, GL1T/00084990/7, GL1T/00084992/1. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik