Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki (63/2011)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki (63/2011)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 10 listopada 2011 roku, Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 1 z dnia 22 listopada 2011 przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Gastel Żurawie S.A. w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2
Załączniki
Plik Opis
ZALACZNIK JEDNOLITY TEKST STATUTU_1.pdf STATUT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2011-11-23 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at