Trwa ładowanie...
d7ves8j

GENERALI OFE informuje

...

Share
d7ves8j

21.03. Warszawa (PAP) - GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego przewidzianego w §25 pkt.4 w związku z §17 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., Nr 0 poz.142) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 B informuje, iż na dzień wyceny 20 marca 2014 roku, dokonanej w dniu 21 marca 2014 roku, w wyniku zmian cen rynkowych, nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w Art.142.ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz.989,1289 i 1717).

kom mra

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j