Trwa ładowanie...
d4az0bz

GENERALI OFE informuje

...
Share
d4az0bz

15.02. Warszawa (PAP) - GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego przewidzianego w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 70, poz. 627),Generali OFE z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B informuje, iż na dzień wyceny 12 lutego 2010 dokonanej w dniu 15 lutego 2010 roku, w wyniku zmian cen rynkowych nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Generali OFE poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w §4 ust.1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie określenia maksymalnej części aktywów jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2004 r, Nr 32, poz. 276 ze zm).

kom abs

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz