Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu

GENERALI OFE informuje

...
Share
dza54cu

12.02. Warszawa (PAP) - GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego przewidzianego w §25 pkt.4 w związku z §17 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., Nr 0 poz.142) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 B informuje, iż na dzień wyceny 11 lutego 2014 roku, dokonanej w dniu 12 lutego 2014 roku, w wyniku przekazania, o którym mowa w art. 23 ust.2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U z 2013poz.1717), nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w Art.142.ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz.989,1289 i 1717).

kom abs/

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu