Trwa ładowanie...
dyvpkm8

GEOINVENT - Podpisanie aneksu do umowy potrącenia wierzytelności z dnia 24.02.2015 roku na kwotę ... - EBI

GEOINVENT - Podpisanie aneksu do umowy potrącenia wierzytelności z dnia 24.02.2015 roku na kwotę 534.170 zł. (19/2015)

Share
dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy potrącenia wierzytelności z dnia 24.02.2015 roku na kwotę 534.170 zł. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 14 kwietnia 2015 roku podpisany został aneks do umowy potrącenia wierzytelności na kwotę 534.170 zł z Pana Lechem Nowogrodzkim zwiększający poziom konwersji wierzytelności do kwoty 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ponadto Pan Lech Nowogrodzki obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym akcje na okaziciela serii B, a nie akcje imienne serii B jak informował raport z dnia 24.02.2015 roku. Poziom konwersji wierzytelności na akcje pozostał na niezmienionym poziomie wynoszącym 5 zł (słownie: pięć złotych) za akcję. Zgodnie z powyższym w ramach umowy potrącenia wierzytelności Pan Lech Nowogrodzki obejmie 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B W wyniku podpisania powyższej umowy potrącenia wierzytelności wraz z przedmiotowym aneksem jednostkowy poziom zobowiązań uległ zmniejszeniu o 550.000 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8