Trwa ładowanie...
d1fu6sy

GEOINVENT S.A. - Zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% (1/2015)

GEOINVENT S.A. - Zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% (1/2015)

Share
d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GEOINVENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GeoInvent S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Bogdana Burdziej, o zmianie dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu GeoInvent S.A. i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów. Zmiana dotychczas posiadanego przez Pana Bogdana Burdziej udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA, zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonej przez Pana Bogdana Burdziej transakcji nabycia w dniu 03.03.2015 roku na rynku NewConnect 12 500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji Spółki GeoInvent SA. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan
Bogdan Burdziej posiadał 17 500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) akcji co stanowiło 4,7265% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało go do 17 500 głosów na WZA, co stanowiło 4,7265% ogólnej liczby głosów. Po transakcji nabycia Pan Bogdan Burdziej posiada obecnie 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji co stanowi 8,10% kapitału zakładowego Spółki i upoważnia do oddania 30 000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów. Pan Bogdan Burdziej informuje ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Pana Bogdana Burdziej ani osoby, o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki. Podstawa prawna Art. 70 ust1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEOINVENT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-693 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wschodnia | | 7A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy