Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

GETIN - SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (31/2011)

GETIN - SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (31/2011)
Share
d4exd3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta informacje o następujących transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko z nimi związaną?Fundację Leszka Czarneckiego we Wrocławiu (dalej: Fundacja):- w dniu 04 kwietnia 2011r. Fundacja sprzedała 18 036 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 263 288,92 zł,- w dniu 05 kwietnia 2011r. Fundacja sprzedała 36 964 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 538 568,18 zł.Informacje przekazali Pan Leszek Czarnecki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Pan Remigiusz Baliński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesa Zarządu Fundacji.Wszystkie wyżej wymienione zbycia nastąpiły w wyniku transakcji sprzedaży przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje na rynku wtórnym regulowanym).Podstawa prawna: art. 160 ust.
4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-04-11 Katarzyna Beuch Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o