Trwa ładowanie...
d486wst
d486wst
espi

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Wypłata dywidendy przez Gwaranta (8/2015)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Wypłata dywidendy przez Gwaranta (8/2015)
Share
d486wst

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypłata dywidendy przez Gwaranta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zarząd spółki Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (?Gwarant?) rozważa możliwość wypłaty dywidendy do wartości 100.000.000,00 EUR. W tym celu Gwarant oraz Emitent (w zakresie uzyskania stosownych zgód posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Spółkę) zamierzają podjąć niezbędne kroki, które umożliwią przeprowadzenie planowanych działań. Założenia planowanej wypłaty dywidendy przedstawiają się w następujący sposób: a) kwota 50.000.000,00 EUR w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, b) kwota 50.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Planowana wypłata miałaby nastąpić w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Gwarantem, a jego jedynym udziałowcem. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy, jak również jej wysokość, terminy i warunki wypłaty, zostaną przekazane do wiadomości w formie raportu, po ich ustaleniu przez wspólnika Gwaranta. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 22
(ulica) (numer)
+48 (22) 455 16 00 +48 (22) 455 16 10
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213277751 015623181
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 JAROSŁAW JUKIEL CZŁONEK ZARZĄDU JAROSŁAW JUKIEL

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d486wst

Podziel się opinią

Share
d486wst
d486wst