Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

GINO ROSSI S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku. (62/2014)

GINO ROSSI S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku. (62/2014)
Share
d2jcw9x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział IX Rejestru Zastawów w sprawie dokonania, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r., wpisu do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na zapasach towarów w postaci gotowego obuwia na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna jako zastawnika. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna, w wysokości 20.500.000 zł. (zabezpieczone zobowiązanie), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 27/2014. Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu wynosi 30.750.000,zł. Zapasy towarów handlowych, na których ustanowiono zastaw wykazują wartość ewidencyjną w księgach rachunkowych 16.729.314,32 zł. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką a BZ WBK i jakimikolwiek osobami zarządzającymi
BZ WBK. Kryterium uznania aktywów za znaczące - 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)
d2jcw9x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2014-11-05 Grzegorz KOryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x