Trwa ładowanie...
d1r5b00

GINO ROSSI S.A. - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą. (10/2015)

GINO ROSSI S.A. - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą. (10/2015)

Share
d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez osobę zarządzającą. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 marca 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Grzegorza Koryciaka Wiceprezesa Zarządu Spółki. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pan Grzegorz Koryciak zawiadomił, że w dniach 8 stycznia 2015 r.-4 marca 2015 r. zawarł następujące transakcje sprzedaży akcji Spółki, zawarte na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w ramach zwykłej transakcji sesyjnej: 8 stycznia 2015 r. sprzedaż 2.000 akcji Spółki po cenie 3,10 zł. za akcję, 14 stycznia 2015 r. sprzedaż 2.000 akcji Spółki po cenie 3,22 zł. za akcję, 15 stycznia 2015 r. sprzedaż 1.000 akcji Spółki po cenie 3,20 zł. za akcję, 19 stycznia 2015 r. sprzedaż 1.000 akcji Spółki po cenie 3,22 zł. za akcję, 4 marca 2015 r. sprzedaż 10.000 akcji Spółki po cenie 3,60 zł. za akcję, 4 marca 2015 r. sprzedaż 2.000 akcji Spółki po cenie 3,65 zł. za akcję, Transakcje zostały dokonane podczas sesji na rynku regulowanym GPW. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4
Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2015-03-06 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

Podziel się opinią

Share
d1r5b00
d1r5b00