Trwa ładowanie...
d19tx3m

GLOBAL CITY HOLDINGS - Roczne sprawozdanie Zarządu spółki zależnej ? Cineworld Group Plc., za 53 ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Roczne sprawozdanie Zarządu spółki zależnej ? Cineworld Group Plc., za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015 r. (6/2015)

Share
d19tx3m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Roczne sprawozdanie Zarządu spółki zależnej ? Cineworld Group Plc., za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) niniejszym przekazuje roczne sprawozdanie zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015 r. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 r. Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld. Roczne sprawozdanie zarządu Cineworld Group Plc dostępne jest w załączniku. Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Cineworld Preliminary results 12 March 2015.pdf | Cineworld preliminary results for 53 week period ended 1 January 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Publication of full year management statement of an associate company ? Cineworld Group Plc. ? for the 53 weeks ended 1 January 2015 The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands (the ?Company?) hereby passes the management statement of its associate company ? Cineworld Group Plc. ? for the 53 weeks ended 1 January 2015. The Company?s shareholding in Cineworld forms an important part of its business. Some developments and results at Cineworld may (directly or indirectly) impact the Company?s results, others may not. As of 18 November 2014, the Company files current reports as and when Cineworld publishes financial reports and other relevant Cineworld announcements and publications. The Company currently holds 76 626 344 or 29.0% of shares in Cineworld. Full year management statement of Cineworld Group Plc in the attachment. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets
and their supervision (Act on Financial Supervision ? Wft.) in conjunction Article 56.1.2 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies of 29 July 2005. | | |
| | | | |

d19tx3m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m