Trwa ładowanie...
d2abu9x
d2abu9x
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (5/2013)

GLOBAL COSMED S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (5/2013)
Share
d2abu9x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Global Cosmed S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpnia 2013 roku 2. raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku. Zarząd spółki Global Cosmed S.A. oświadcza, że: - zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013 roku; - zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2013. Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 w zw. z ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2013-07-24 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2abu9x

Podziel się opinią

Share
d2abu9x
d2abu9x