Trwa ładowanie...
d3x4ld2
12-04-2017 08:38

GNB planuje emisję prywatną 18 315 019 akcji po cenie 2,73 zł/szt.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18 315 019 akcji serii B, podał bank. Cena emisyjna wynosi 2,73 zł za akcję. 

d3x4ld2

"Na mocy uchwały zarząd banku postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2 411 630 419,38 zł do kwoty 2 461 630 421,25 zł to jest o kwotę 50 000 001,87 zł w drodze emisji 18 315 019 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja" - podał bank w komunikacie.

Akcje serii B wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podano także.

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 2,73 zł za akcję, co oznacza, że łączna wartość emisyjna 18 315 019 akcji serii B wynosi 50 000 001,87 zł.

GNB podał, że uchwała o podwyższeniu kapitału wejdzie w życie w dniu podjęcie przez akcjonariuszy banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii B, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

d3x4ld2

W uzasadnieniu projektów uchwał na walne, zaplanowane na 9 maja br. GNB podał, że jednym z założeń programu postępowania naprawczego banku jest wzmocnienie jego bazy kapitałowej.

"Mając na uwadze aktualne potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku" - czytamy w uzasadnieniu.

Bank podał, że zarząd rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku oraz harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest - w ocenie zarządu - wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi.

"Mając powyższe na uwadze zarząd banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów powiązane kapitałowo lub osobowo z panem dr Leszkiem Czarneckim. Zaznaczyć należy, że prowadzone rozmowy dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii B, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej banku" - czytamy także w uzasadnieniu.

d3x4ld2

Proponowana cena emisyjna akcji serii B ustalona na 2,73 zł za jedną akcję została określona jako równa wartości nominalnej akcji banku.

"Proponowana cena za jeden walor jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. W ocenie zarządu przyjęta cena emisyjna w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy posiadają akcje spółki obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego" - podsumowano w uzasadnieniu.

Getin Noble Bank odnotował 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Roczny jednostkowy zysk netto wyniósł 109 mln zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
.

(ISBnews)

d3x4ld2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3x4ld2