Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

GOADVISERS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...

GOADVISERS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GoAdvisers SA w dniu 14 czerwca 2011 roku (9/2011)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
GOADVISERS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GoAdvisers SA w dniu 14 czerwca 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GoAdvisers SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GoAdvisers SA, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2011 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GoAdvisers SA: 1. Akcjonariusz: KDG Invest Limited Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3 567 968 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 567 968 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 100,0% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 42,3%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOADVISERS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-048 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kościuszki 43/7
(ulica) (numer)
(32) 733 59 22 do 24 (32) 733 02 98
(telefon) (fax)
www.goadvisers.com
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Adam Guz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme