Trwa ładowanie...
d35zctw

GOLDWYN CAPITAL - Zmiany w Radzie Nadzorczej (8/2015) - EBI

GOLDWYN CAPITAL - Zmiany w Radzie Nadzorczej (8/2015)

Share
d35zctw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Goldwyn Capital S.A. informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej podjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odwołać Panią Irenę Gołębiewską ze składu Rady Nadzorczej Spółki Goldwyn Capital S.A. oraz postanowiło powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Karola Pupika. Życiorys zawodowy 1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, imię i nazwisko: Karol Pupik zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak termin upływu kadencji: 2 stycznia 2017 roku 2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Pan Karol Pupik jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Politechniki Warszawskiej -Wydział Inżynierii Środowiska, Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Wydział Ekonomii,
Zarządzania i Finansów. Przebieg pracy zawodowej: Present24 S.A. członek Rady Nadzorczej - 17.11.2014 Key Account Manager LENNOX POLSKA sp. z o.o. 2003 - nadal, EASTSIDECAPITAL S.A. członek Rady Nadzorczej - 2007-2010, GCMB sp. z o.o. Prezes Zarządu -2008-2012 Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Prezes Zarządu 2010-2011 i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. członek Rady Nadzorczej 2011-2013, Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Wiceprezes 2013, LUXIMA S.A. członek Rady Nadzorczej - 2010-2011, PARTEX S.A. członek Rady Nadzorczej - 2010-2011. 3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Pan Karol Pupik nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest
nadal wspólnikiem, Present24 S.A. członek Rady Nadzorczej - 17.11.2014 EASTSIDECAPITAL S.A. członek Rady Nadzorczej - 2007-2010 GCMB sp. z o.o. Prezes Zarządu -2008-2012 Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Prezes Zarządu 2010-2011 Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. członek Rady Nadzorczej 2011-2013 Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Wiceprezes 2013 LUXIMA S.A. członek Rady Nadzorczej - 2010-2011 PARTEX S.A. członek Rady Nadzorczej - 2010-2011 5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego W okresie ostatnich pięciu lat Pan Karol Pupik nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Karol Pupik nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego Partex S.A. w której w okresie od 08.07.2010 r. do 18.03.2011 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, która to spółka wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej złożyła w dniu 14.11.2012 r., czyli w czasie w którym Pan Karol Pupik nie pełnił już funkcji członka rady nadzorczej Partex S.A.; w dniu 30 stycznia 2013 roku uprawomocniło się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, obejmującej likwidację majątku Partex S.A., wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 16 stycznia 2013 roku; 7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pan Karol Pupik nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Karol Pupik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obro | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw