Trwa ładowanie...
d3xhasj

GPW: BIOMAXIMA SA pierwszy dzień notowań na NC

...

Share
d3xhasj

26.10. Warszawa (PAP) - Uchwała Nr 1101/2010

z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BIOMAXIMA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.440.000 (jednego miliona czterystu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BIOMAXIMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 października 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLBIOMX00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOMAXIMA" i oznaczeniem "BMX". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3xhasj

Podziel się opinią

Share
d3xhasj
d3xhasj