Trwa ładowanie...
d4hrq4m

GPW: Dopuszczenie akcji spółki BRE BANK

...
Share
d4hrq4m

07.11. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie akcji spółki BRE BANK

Uchwała Nr 1099/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.170 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki BRE BANK S.A., o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 9 listopada 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BRE BANK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4hrq4m

Podziel się opinią

Share
d4hrq4m
d4hrq4m