Trwa ładowanie...
d4gxrn6

GPW: Dopuszczenie akcji spółki DOM DEVELOPMENT

...
Share
d4gxrn6

07.11. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie akcji spółki DOM DEVELOPMENT

Uchwała Nr 1098/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N spółki DOM DEVELOPMENT S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii M, 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii N. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 9 listopada 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki DOM DEVELOPMENT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
"PLDMDVL00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4gxrn6

Podziel się opinią

Share
d4gxrn6
d4gxrn6