Trwa ładowanie...
dvcc3cc
dvcc3cc

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

...
Share
dvcc3cc

30.12. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

Uchwała Nr 1454/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

dvcc3cc

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A, b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, d) 649.999 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D, e) 1.300.001 (jeden milion trzysta tysięcy jeden) akcji serii E, f) 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii F, g) 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii G, h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H; 2) 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w wyniku emisji akcji serii H. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dvcc3cc

Podziel się opinią

Share
dvcc3cc
dvcc3cc