Trwa ładowanie...
d2eko4k

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BALTONA

...

Share
d2eko4k

10.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BALTONA

Uchwała Nr 38/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. § 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 15 stycznia 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: 1) 162.600 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii A, 2) 162.000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii B, 3) 1.770.000 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 4) 8.599.200 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji serii D, 5) 545.377 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom pif/

d2eko4k

Podziel się opinią

Share
d2eko4k
d2eko4k