Trwa ładowanie...
dz57d95

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki COMPERIA

...

Share
dz57d95

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki COMPERIA

Uchwała Nr 346/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki COMPERIA.PL S.A. § 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 25 marca 2014 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki COMPERIA.PL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje serii A, 2) 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji serii B, 3) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji serii C, 4) 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcje serii D, 5) 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji serii E, 6) 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95