Trwa ładowanie...
d7ves8j

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki DTP

...

Share
d7ves8j

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- dopuszczenie do obrotu akcji spółki DTP

Uchwała Nr 354/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki DTP S.A. § 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 26 marca 2014 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DTP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 2) 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji serii B, 3) 5.714.000 (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j