Trwa ładowanie...
d4k9ly8

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki EUROCASH

...

Share
d4k9ly8

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki EUROCASH

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROCASH S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 197.500 (stu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROCASH S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2010 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki EUROCASH S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLEURCH00011", jednak nie
wcześniej niż z dniem 17 stycznia 2014 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4k9ly8

Podziel się opinią

Share
d4k9ly8
d4k9ly8