Trwa ładowanie...
d4f1ixo

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING

...

Share
d4f1ixo

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING

Uchwała Nr 1482/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki GETIN HOLDING S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 68.909 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki GETIN HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 grudnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GETIN HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGSPR000014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4f1ixo

Podziel się opinią

Share
d4f1ixo
d4f1ixo