Trwa ładowanie...
dlkje82

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBAL ENERGY

...

Share
dlkje82

24.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBAL ENERGY

Uchwała Nr 86/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL ENERGY S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 22.125.888 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GLOBAL ENERGY S.A., o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki GLOBAL ENERGY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHRDEX00021". § 3 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

kom pif/

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82