Trwa ładowanie...
d1ige79

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ROBYG

...

Share
d1ige79

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ROBYG

Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ROBYG S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.570.001 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ROBYG S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ROBYG S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLROBYG00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ige79

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ige79
d1ige79