Trwa ładowanie...
d17x5wn

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ZREMB - CHOJNICE

...

Share
d17x5wn

30.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ZREMB - CHOJNICE

Uchwała Nr 851/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F2 spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.488.000 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 sierpnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
"PLZBMZC00019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d17x5wn

Podziel się opinią

Share
d17x5wn
d17x5wn