Trwa ładowanie...
d23v4t8

GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki LST CAPITAL SA

...

Share
d23v4t8

24.05. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki LST CAPITAL SA

Uchwała Nr 473/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G spółki LST CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 26 maja 2010 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: 1) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii A, 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B, 3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C, 4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, 5) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji serii E, 6) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii F, 7) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji serii G. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8