Trwa ładowanie...
dfv7ixr

GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji Leading Markets

...

Share
dfv7ixr

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu obligacji Leading Markets

Uchwała Nr 1415/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji Leading Markets VII serii SA-114 wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luxemburgu

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.166.516 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście) obligacji Leading Markets VII serii SA-114 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 31 grudnia 2014 r., wyemitowanych przez SecurAsset S.A. z siedzibą w Luxemburgu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr