Trwa ładowanie...
d4csj8w

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji PZ CORMAY

...

Share
d4csj8w

07.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie akcji PZ CORMAY

Uchwała Nr 155/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PZ CORMAY S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PZ CORMAY S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PZ CORMAY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCMRAY00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w