Trwa ładowanie...
d2wcgpf

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji M.W.TRADE SA

...
Share
d2wcgpf

15.06. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji M.W.TRADE SA

Uchwała Nr 754/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki M.W. TRADE S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 114.240 (sto czternaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki M.W. TRADE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 czerwca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki M.W. TRADE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMWTRD00013". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf