Trwa ładowanie...
d2kgxsr
d2kgxsr

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PZ CORMAY SA

...
Share
d2kgxsr

27.05. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PZ CORMAY SA

Uchwała Nr 683/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PZ CORMAY S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.736.197 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PZ CORMAY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 czerwca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PZ CORMAY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCMRAY00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2kgxsr

Podziel się opinią

Share
d2kgxsr
d2kgxsr