Trwa ładowanie...
dyjfi2v

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROCASH SA

...

Share
dyjfi2v

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROCASH SA

Uchwała Nr 1444/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki EUROCASH S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki EUROCASH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EUROCASH S.A. z dnia 28 czerwca 2007 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki EUROCASH S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLEURCH00011", jednak nie wcześniej niż z dniem 3 stycznia 2011 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v