Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GPW

...
Share
d12n65w

16.02. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GPW

Uchwała Nr 143/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 238.000 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGPW0000017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w